DGTL

Deze Revolution bestaat uit een state of the art duurzaamheidsprogramma, wat er toe zal leiden dat het DGTL festival zal worden herkend als het toonaangevende festival op het gebied van duurzaamheid en innovatie.
Om deze ambitie vorm te geven en de duurzaamheidsgedachte te verankeren, is het festival in 2014 aangemeld bij A Greener Festival voor een AGF Award.
De assessoren van AGF waren onder de indruk van de mooie resultaten en goede en originele initiatieven. Eind 2014 of begin 2015 zal bekend worden of DGTL festival ook daadwerkelijk een A Green Festival Award heeft gewonnen!

Begin 2014 heeft DGTL een duurzaam-heidsvisie (Revolution) opgesteld waarin de strategische koers betreffende de duurzaamheid van het DGTL Festival is beschreven. In het manifest is deze koers vertaald naar concrete doelstellingen.

De duurzaamheidsdoelstellingen zijn in de voorbereidingsfase besproken met de belangrijkste toeleveranciers van het festival. Gezamenlijk gaan alle partijen een aantal concrete afspraken maken, om de duurzaamheid van het DGTL Festival te vergroten.

De geplande duurzaamheidsacties voor de 2014 editie van het DGTL Festival zijn (klik om uit te vouwen):

  • Opstellen van het Duurzaamheidsmanifest
  • Communicatie van de duurzaamheidsambitie (Revolution)
  • Assessment A Greener Festival
  • Vergadering met leveranciers om afspraken te maken over duurzaamheid (in de keten – samenwerking tussen leveranciers onderling)
  • Uitgebreide, vóóraf aangekondigde, vragenlijst door alle toeleveranciers ingevuld, zodat de totale CO2 footprint van het Indian Summer Festival zeer precies kan worden vastgesteld.
  • Eventueel elektrische bussen
  • Fietsverhuur bij Camping Vliegenbos
  • Pont van- en naar station om reizen per openbaar vervoer te stimuleren
  • Facebook en internet inzetten om OV en carpoolen te stimuleren
  • Gratis bewaakte fietsstalling om mensen zoveel mogelijk te stimuleren om met de fiets te komen?
  • Inventarisatie gemaakte transport kilometers
  • CO2 footprint 2014 vastleggen in de online tool Milieubarometer
  • Meting van water- en stroomverbruik om effect van toekomstige besparingsacties goed te kunnen vaststellen
  • Maximale inpassing aanwezige netaansluiting
  • Optimaliseren van generatorplan om efficiency van gebruikte generatoren te verhogen
  • Eventueel GTL als brandstof?
  • Uitsluitend biologisch verantwoorde (streek) producten via catering
  • Podium bieden aan de organisaties:
  • Plastic Whale
  • Dopper
  • geWoonboot
  • Plastic recycle programma (Brigitte)
  • Plan voor het gescheiden verzamelen van afval op het terrein?
  • Vermindering van afval door composteerbaar bestek?
  • Verminderen van afval door gratis verstrekken van programma App, hierdoor veel minder programmaboekjes gebruikt?
  • Inzet van groot aantal personen bij het schoonhouden van het terrein?
  • Backstage gescheiden afvalinzameling in 4 aparte stromen (glas, papier, plastic en restafval)?
  • Controle achter gelaten spullen/afval van camping door lokale scoutingvereniging op bruikbare spullen om hoeveelheid restafval van camping te reduceren?
  • Watermeters plaatsten
  • Spill kit toilet leverancier?
  • (Demonstratie) Vacuum/compost-toilet?
  • Plastic Whale actie
 • Om de hierboven genoemde verbeteringen objectief en onafhankelijk te laten beoordelen en de verbeteringen te borgen, is de Europese organisatie A Greener Festival ingeschakeld om het festival te beoordelen. A Greener Festival stuurt een auditor, welke alle duurzaamheidsacties zal controleren en beoordelen. In november 2014 wordt de uitslag van de audit verwacht, en zal blijken of de organisatie het DGTL Festival zal onderscheiden met een A Greener Festival Award.

  Bij de complete organisatie en alle toeleveranciers zal dit jaar volledig duidelijk worden dat de door Jasper Goossen uitgesproken duurzaamheidsambitie (Revolution) niet alleen maar een uitspraak is, maar dat er daadwerkelijke veranderingen worden doorgevoerd om deze ambitie ook te realiseren.