Q-Dance

Voor Q-Dance is voor Deqfon1 in 2014 voor het eerst een slim stroomplan opgesteld.

De nadruk in dit eerst jaar lag op het nauwkeurig inventariseren van de aanvragen van de stroombehoeften, en het opzetten van een systeem waarbij alle wijzigingen tijdens de voorbereiding en opbouw van de productie eenvoudig en overzichtelijk kan worden bijgehouden.Verder is er tijdens de opbouw en gedurende de show een uitgebreide inventarisatie gehouden, waarbij gecon-troleerd werd of alle vóóraf verstrekte data compleet en correct was, of dat er nog veel zaken op stroomgebied buiten de scope van de productie en voorbereiding opdoken.

Daarmee is met Defqon1 in 2014 een stevige basis gelegd, waarop de andere evenementen georganiseerd door ID&T hun besparingen kunnen gaan realiseren.

Q-Dance