Slim Stroomplan

Voor het effici├źnt optimaliseren van de stroomvoorziening van een evenement, heeft ZAP Concepts een stappenplan ontwikkeld (klik hier om de website te bezoeken):


Als eerste organiseren we een meeting waarbij kennisoverdracht over tijdelijke energievoorzieningen plaatsvindt. Tevens wordt het evenement doorgesproken, waarbij met name alle relevante zaken rondom de stroomvoorziening worden doorgesproken.
Vervolgens worden alle beschikbare gegevens zoals de stroomopgaves en het stroomplan en van een eventuele vorige editie opgevraagd en geanalyseerd. Uit deze gegevens wordt de gemiddelde afname bepaald. Deze geven een goede indicatie voor de mogelijke besparingen die in mogelijk zijn.


Hierna vindt inventarisatie en doorlichting van de stroomaanvraag voor het evenement plaats. Hierbij worden zowel de productie als de leveranciers betrokken. Dit leidt tot een tot in detail uitgewerkte stroomopgave overzicht.
De volgende stap is het samen met de productie opstellen van het optimale stroomplan. Hierbij wordt o.a. gekeken naar de verschillende stroomgebruiksprofielen, slim koppelen van stroomopwekkers en -gebruikers en de optimale inzet van aggregaten. Het hieruit ontstane plan kan worden gebruikt voor offerte-aanvragen bij een stroomleverancier.

Nadat de stroomleverancier door de organisator/producent is bepaald wordt het definitieve stroomplan met de leverancier afgestemd. Hierdoor wordt geborgd dat de beoogde besparingen ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. Tevens wordt afgesproken welke stroomgroep(en) voorzien zullen worden van energiemeting. De gegevens van deze energiemeting worden later gebruikt om bij een volgende editie van het evenement nog verder te kunnen optimaliseren, zonder dat de stroomzekerheid in gevaar komt vanwege ondercapaciteit.


Tijdens de opbouw van het evenement volgt een bezoek, waarbij gekeken wordt of het afgesproken stroomplan ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt.

Het bedieningspersoneel wordt geïnstrueerd zodat de draaiuren geminimaliseerd worden zonder dat de opbouw vertraging oploopt. Verder zal de energielogger geplaatst worden.


Na het evenement wordt alle data verzameld en geanalyseerd. Hieruit volgt een rapportage met meetgegevens en een berekening van de gemiddelde belasting. Op basis hiervan vindt een eindevaluatie plaats en worden aanbeve-lingen voor verdergaande besparingen voor een volgende editie besproken.


Het directe resultaat (besparing op huur, transport maar vooral dieselolie en de daaraan gekoppelde CO2 uitstoot) van het advies zal afhankelijk zijn van de reeds aanwezige data van de vorige uitvoering van het evenement. Als er al veel data over het stroomplan aanwezig is, dan zullen de besparingen meteen in deze editie volledig tot uiting komen (zo is het dieselolieverbruik van Extrema Outdoor van 25.000 liter dieselolie in 2012 gereduceerd tot 15.000 liter in 2013). Anders wordt er vanaf deze editie alle benodigde data opgebouwd zodat de besparing bij de volgende editie maximaal tot zijn recht zal komen. Ook zonder historische data zijn we in staat om de vaak grote overcapaciteit in dieselgeneratoren fors te reduceren, zonder dat de stroomzekerheid in gevaar komt.